English

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ

ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 • ಹೆಚ್ವುವರಿ ಆರಕ್ಷಕ ಅಯುಕ್ತರು, (ಸಂಚಾರ), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  ನಂ:೦೫, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ,
  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-೫೬೦೦೦೧
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): addlcptrafficbcp@gmail.com

 • ಉಪ ಆರಕ್ಷಕ ಅಯುಕ್ತರು(ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ),
  ನಂ:೦೫,ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ,
  ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-೫೬೦೦೦೧
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): dcptrafficeastoffice@gmail.com

  22942346
  22860787
  9480801801

 • ಸಹಾಯಕ ಆರಕ್ಷಕ ಅಯುಕ್ತರು(ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಉಪ ವಿಭಾಗ).
  ನಂ:೦೫,ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ-೫೬೦೦೦೧
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): acpcentraltrafficbcp@gmail.com

  22942096
  9480801807

 • ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ.

  22943663

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ,
  ಕಬ್ಬನ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): cparktrafficbcp@ksp.gov.in

  22942675/2912
  9480801828

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): hgatetrafficbcp@ksp.gov.in

  22942660/3124
  9480801829

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್):hgroundtrafficbcp@ksp.gov.in

  22942916/2671
  9480801827

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಸದಾಶಿವನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): ssnagartrafficbcp@ksp.gov.in

  22942915/2804
  9480801830

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಅಶೋಕನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): anagartrafficbcp@ksp.gov.in

  22943122/2662
  9480801823

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್):wgardentrafficbcp@ksp.gov.in/span>

  22943120
  9480801826

 • ಸಹಾಯಕ ಆರಕ್ಷಕ ಅಯುಕ್ತರು(ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ಉಪ ವಿಭಾಗ)
  ನಂ.೩ ಸಿ ಮ್ ಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ ,
  ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೩೮
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): acptrafficeastbcp@gmail.com

  22942098
  9480801806

 • ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ.

  22943131

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಅಲಸೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): halasoortrafficbcp@ksp.gov.in

  22942659/2751
  9480801815

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಇಂದಿರಾನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): inagartrafficbcp@ksp.gov.in

  22942658/2919
  9480801816

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): krpuramtrafficbcp@ksp.gov.in

  22942812/2927
  9480801818

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಶಿವಾಜಿನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): shivajinagartrafficbcp@ksp.gov.in

  22942920/2921
  9480801821

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಪುಲಿಕೇಶಿ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): ftowntrafficbcp@ksp.gov.in

  22942925/2924
  9480801820

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಬಾಣಸವಾಡಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): bwaditrafficbcp@ksp.gov.in

  22942217/2280
  9480801819

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಕೆ ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): kghallitrafficbcp@ksp.gov.in

  22942969/25474596
  8123924993

 • ಸಹಾಯಕ ಆರಕ್ಷಕ ಅಯುಕ್ತರು(ಸಂಚಾರ ಆಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗ)
  ನಂ.೩೦, ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಟ್ಟಡ ,
  ಹೊಸೂರ್ ಲಸ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಆಡುಗೋಡಿ,
  ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೩೮
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): acpagoditrafficbcp@ksp.gov.in

  22942115
  9480801805

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಅಡುಗೋಡಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): adugoditrafficbcp@ksp.gov.in

  22943125/3119
  9480801822

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಏರ್‌ಫೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): airporttrafficbcp@ksp.gov.in

  22942678/3115
  9480801817

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಮಡಿವಾಳ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): madivalatrafficbcp@ksp.gov.in

  22943116/3117
  9480801824

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಮೈಕೋಲೇ‌ಔಟ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): micolyttrafficbcp@ksp.gov.in

  22943118
  9480801825

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ಸಿಟಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): electroniccitytrafficbcp@ksp.gov.in

  22943718
  9480801832

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): whitefieldtrafficbcp@ksp.gov.in

  22943706
  9480801831

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಹುಳಿಮಾವು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್):: hulimavutrfeastbcp@ksp.gov.in

  22942884
  9980826817

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ
  ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): hsrltrafficbcp@gmail.com

  25747574
  9900992998

 • ಸಂಚಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ


 • ಸಹಾಯಕ ಆರಕ್ಷಕ ಅಯುಕ್ತರು(ಸಂಚಾರ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ)
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): abletrafficplanningbcp@ksp.gov.in

  22942113
  9480801809

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು(ಸಂಚಾರ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ)
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): pitrafficplanningbcp@ksp.gov.in

  22942113

 • ಸಂಚಾರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): ablettitrafficbcp@ksp.gov.in

  22942117
  9480801808

 • ಸಂಚಾರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷಾತಾ ಸಂಸ್ಥೆ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): pittitrafficbcp@ksp.gov.in

  28444500

 • ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಂಚಾರ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
  ಮಿಂಚಂಚು (ಇ ಮೇಲ್): piadmintrafficbcp@ksp.gov.in

  22943033

ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್. © 2017 ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಐಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.