English

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್

ಜಾರಿ (ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್)

                                    ಕುಡಿಯುವ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ*1377 - 18-03-2018 ರಿಂದ 24-03-2018 ರವರೆಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

2016, 2017 ಮತ್ತು ೨೦೧೮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಆಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
ತಿಂಗಳು2016 ದಾಖಲಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
2017 ದಾಖಲಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
2018 ದಾಖಲಾದ ಮದ್ಯಪಾನ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಜನವರಿ49903405 7022
ಫೆಬ್ರುವರಿ
5158
4526
5255
ಮಾರ್ಚ್5641
6221 -
ಏಪ್ರಿಲ್
3434
6764-
ಮೇ1829
4668
-
ಜೂನ್2482
6232
-
ಜುಲೈ5571
7438
-
ಆಗಸ್ಟ್6194
5197
-
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್6239
5441
-
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5651
5534
-
ನವೆಂಬರ್5073
7798
-
ಡಿಸೆಂಬರ್6666
10517
-
ಒಟ್ಟು 59028
73741
12277